Cookies- en Privacyverklaring

Ik respecteer de privacy van mijn klanten en websitebezoekers.

Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (hierna aangeduid als AVG of GDPR) en de Telecommunicatiewet.

Over Dirk Smit Fotografie

De website www.dirksmitfotografie.nl wordt beheerd door Dirk Smit. Hij is de verwerkingsverantwoordelijke van jou persoonsgegevens in de zin van de AVG.

Mijn bedrijfsgegevens zijn:
Dirk Smit Fotografie
Prinses Beatrixstraat 26
5151 GT Drunen
KvK: 17193112

Welke gegevens verzamel ik?

Wanneer jij  het contactformulier invult, een offerte aanvraagt of informatie wenst over een van mijn diensten, word je gevraagd om je gegevens in te vullen. Ik verwerk in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Bedrijfsnaam;
  • Straat en huisnummer;
  • Woonplaats;
  • KvK-nummer.

Met welk doel gebruik ik de gegevens?

Je gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Wanneer jij mij rechtstreeks een e-mail stuurt of het contactformulier invult, zijn jouw naam en/of bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer nodig om je van een reactie te kunnen voorzien.
  • Voor een offerte- of informatieaanvraag, gebruik ik je gegevens om de offerte te kunnen maken of je aanvraag te beantwoorden. Deze gegevens neem ik op als contact in mijn e-mailsysteem (Thunderbird en Google contacts). Deze gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden en ook niet met anderen gedeeld.
  • Ben je klant, dan worden je naam en/of bedrijfsnaam en e-mailadres door mij gebruikt voor het versturen van informatieve e-mails en nieuws. Je adresgegevens worden gebruikt voor facturatie.

Door je gegevens in te vullen in het contactformulier of door het sturen van email geef je mij toestemming om je gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Een aantal van deze gegevens zijn noodzakelijk om een overeenkomst vast te leggen, als ik werkzaamheden voor je uit ga.

Met wie deel ik je gegevens?

Je gegevens worden met niemand gedeeld!

Waar worden je gegevens opgeslagen?

– Je naam en/of bedrijfsnaam, e-mailadres worden opgeslagen op servers van Google. Ik sla mijn contactgegevens op in Google Contacts zodat ik ze op verschillende apparaten kan gebruiken.
– Voor mailverkeer en verwerken van gegevens gebruik ik Thunderbird en Google Contacts. Mijn email-server draait op de servers waar ook de hosting van de website is ondergebracht: SiteGround. Omdat IMAP is ingesteld op de mailserver, worden alle berichten bewaard op de servers van SiteGround. Met Siteground is een verwerkersovereenkomst (data processing agreement) afgesloten.

Beveiliging persoonsgegevens

Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat (website) en two-factor authentication (Google Contacts en website), zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

Links

Op deze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.dirksmitfotografie.nl. Het kan zijn dat deze externe websites ook gebruik maken van cookies. Voor de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website verwijs ik je naar betreffende website.

Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ik je van je heb ontvangen. Wanneer ons contact c.q. communicatie om wat voor reden dan ook stopt, dan worden je gegevens binnen 1 jaar na de laatste correspondentie verwijderd.

Klantgegevens in het administratie-systeem bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan mijn wettelijke verplichtingen te voldoen. Zijn er wettelijke verplichtingen die eisen dat je gegevens langer bewaard moeten worden en/of beschikbaar moeten blijven dan kan hiervan worden afgeweken.

Overeenkomsten bewaar ik tot maximaal 5 jaar.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren.  Als je wil weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Ik zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail.

Je kunt je verzoek sturen naar: info@dirksmitfotografie.nl

Wijzigingen

Ik behoud me het recht voor wijzigingen in deze cookies- en privacyverklaring aan te brengen.

Toekomstige wijzigingen hebben uitsluitend als doel om meer of duidelijker uitleg te geven over de manier waarop ik met je gegevens omga.


Dirk Smit (eigenaar Dirk Smit Fotografie)
23-1-2020

SORRY ... RECHTER MUISKLIK IS NIET MOGELIJK !


Dit is gedaan om het downloaden van foto's tegen te gaan.

Alle foto's zijn auteursrechtelijk beschermd.

Zonder toestemming mogen foto's NIET worden gebruikt of bewerkt.

Wil je graag een digitale versie of een afdruk? Dat kan uiteraard!

Ik zou het zelfs heel leuk vinden, maar dan wel in overleg ...

Stuur mij een e-mail of gebruik het contactformulier.


een vriendelijke groet van Dirk